Affärsidé

Vår nisch är att erbjuda våra kunder en flexibel industri för produktion av mindre till medelstora serier av elektronik med högsta kvalitet.

Att vara en flexibel, lyhörd och komplett samarbetspartner inom elektronikproduktion och erbjuda våra kunder den support som krävs.

Att alltid sträva efter att tillverka på effektivaste och med miljömässigt bästa metoder och att ständigt förnya oss.