Integritets Policy

Nordic Industries & Technology lagrar i vårt affärssystem personuppgifter om personer, hos våra kunder och leverantörer, som behövs för att upprätthålla vår gemensamma affärsrelation.

Vi lagrar följande information: namn, titel / arbetsfunktion, telefonnummer och e-postadress. Ovanstående data kommer att lagras så länge som den faktiska affärsrelationen förblir. Det kommer att raderas så snart vi vet att affärsrelationen har upphört eller om personen begär det genom att skicka mailförfrågan till info@nordicindustries.se

Vi lagrar även e-post, där liknande data kan finnas, om det ingår i avsändarens korrespondens. Mail lagras normalt för en period på högst tre år, där juridiska eller speciella omständigheter kräver olika. Alla data är väl skyddade mot tredje part.

Vi delar inte med oss av information till länder utanför EU.