Välkommen till Nordic Industries & Technology


bild Vi är en komplett elektroniktillverkare, från konstruktion till serieproduktion och distribution av färdiga produkter.


Det är inte kvalitet som kostar, utan brist på den!
Vänföretag - Barncancerfonden Vi stödjer BRIS Plan julgåva 2017
bild